Hatay İli Arı Yetiştiricileri Birliği

6. Olağan Genel Kurul İlanı

Duyurular

6. Olağan Genel Kurul İlanı

HATAY İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Hatay İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin 6.Genel Kurulu 10.07.2021 tarihinde Antakya Ziraat odası konferans salonunda saat 14.30.da , çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17.07.2021 tarihinde aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.Üyelerimize ilanen duyurulur
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Divan Heyetinin teşekkürü, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
3- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve oylanması
     a)2017-2018-2019-2020 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve oylanması
5-Denetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve oylanması
      a)2017-2018-2019-2020 yıllarına ait denetim kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve oylanması
6-Bilançolar ve kar-zarar cetvelinin görüşülmesi oylanması
     a)2017-2018-2019-2020 yıllarına ait bilançolar ve kar-zarar cetvellerinin görüşülmesi ve oylanması
7-2021-2022-2023-2024 yılları ait tahmin bütçenin görüşülmesi ve oylanması
8-Birliğe gelir temin edilmesi amacıyla
     a)2021-2022-2023-2024 yıllarına ait  üye giriş aidatının belirlenmesi
     b)2021-2020-2023-2024 üye yıllık aidatının belirlenmesi
     c)2021-2020-2023-2024 yıllarına ait kayıt hizmet bedelinin belirlenmesi
9-Ana sözleşmede belirtilen çerçeve doğrultusunda genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi ve oylanması
     a)Birlik ana sözleşmesinin 24.maddesinin e fıkrasında yer alan her türlü alım satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürün niteliğini, azami fiyatını satılacak yada kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatlarını belirlemek ve yapılacak iş ve işlemlerle ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi
     b)Birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda yapılacak her türlü projeleri hazırlamak , hazırlanacak olan projelere ortak olmak ve desteklemek
    c)İhtiyaç duyulması halinde potansiyel olan ilçelerimizde irtibat ve şubeler açılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
     d)Birlik üyelerinin yıllık aidatlarından, kayıt hizmet bedellerinden doğan borçlarının tahsil edildiği yıl bedelinden, tahsil edilme  yetkisinin birlik yönetim kuruluna verilmesi
    d)Hayvancılık desteklemelerinin bakanlık tarafından birlikler üzerinden verilmesi durumunda , birliğin   cari alacakları ve yıllık aidatlarının kayıt hizmet bedellerinin tahsil edildikten sonra kalan miktarın üyenin hesabına aktarılması
10-Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Merkez Delegelerine   yolluk yevmiye ve verilecek huzur haklarının belirlenmesi
11-Yönetim Kurulu ,Denetim kurulu ve Merkez Birliği delegelerinin seçimi
12-Dilek ve temenniler
13-Kapanış
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

2023 Mali Genel Kurul Toplantısı

HATAY İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Hatay İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin Mali Genel Kurul Toplantısı 07.10.2023 tarihinde Birliğimizin Payas Şubesindeki konferans salonunda saat 11.00'da aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın 14.10.2023 tarihinde saat:11.00'da aynı yerde aynı gündemle yapılacaktır.
Tüm üyelere duyurulur.


GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Divan Heyetinin teşekkürü ve istiklal marşı
3- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları
4-2021-2022 yılları Yönetim Kurulu faaliyetlerinin okunması ve oylanması
5-2021-2022 yılları Denetim Kurulu faaliyetlerinin okunup oylanması
6-2021-2022 yıllarına ait bilanço, gelir-gider tablosunun okunup oylanması
7-Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası
8-2023-2024 yıllarına ait tahmini bütçenin okunması ve oylanması
9-2023-2024 yıllarına ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu yolluklarının ve huzur haklarının belirlenmesi
10-2023-2024 yılları üye giriş aidatlarının belirlenmesi
11-2023-2024 yıllarına ait üye yıllık aidatının belirlenmesi
12-Dilek ve temenniler
13-Kapanış

DEVAMI

Dikkat !

ARICILARIMIZIN DİKKATİNE !!!

Tarımsal destek ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılanlara ait başvuruların elektronik ortamda alınabilmesine yönelik olarak, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden “Tarımsal Destek Ödemeleri Kapsamında Gelir Vergisi Kesintisi İade Talep Dilekçesi” hizmeti 02/12/2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır.

Başvuru işlemlerine yönelik açıklamaların yer aldığı kılavuza İnteraktif Vergi Dairesi internet sayfası üzerinden veya doğrudan https://ivd.gib.gov.tr/tarimsal_kilavuz.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Üreticilere ödenen tarımsal desteklemeler kapsamında bitkisel destekleme ödemelerinden % 4, hayvansal destekleme ödemelerinden ise % 2 oranında kesilen gelir vergisi stopajları 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe giren 7338 sayılı Kanun ile kaldırılmış ve aynı Kanun ile de bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi tutarlarının vergi dairelerine başvurulması halinde faizi ile birlikte iade edileceği hükmü getirilmişti.

01.01.2016 tarihinden 26.10.2021 tarihine kadar üreticilere ödenen desteklerden kesilen gelir vergisi stopajlarının faizleriyle birlikte geriye dönük 5 yıllık süre için ödenebilmesi için yetiştiricilerimizin vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla zaman aşımı süresinin geriye dönük olarak 5 yıl olması sebebiyle iade talebinde bulunacak yetiştiricilerimizin 2016 yılı içinde yapılan kesintilere ilişkin zaman aşımı süresini kaçırmamaları için 31 Aralık 2021 tarihine kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ SIRASIYLA;

1 - İnteraktif Vergi Dairesi - Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sitesine Giriş
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp...
2 - E-Devlet Şifresi İle Giriş
3 – İşlemi Başlat
4 – Vergi İşlemleri
5 – Tarımsal Desteklemeler Vergi Stopaj İadesi Bölümünü Tıkla
6 - Telefon Güncelleme
7 – Adres Güncelleme
8 – Banka Bilgileri
9 – Telefonunuza Gelen SMS ile İşlemlerinizi Onaylayın
Başvuru işleminiz gerçekleşmiş olacak.

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet EKİCİ
Hatay İli Arı Yetiştiricileri Birliği

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Hatay İl Tarım Müdürlüğü Personeli Ziyareti
  • 12 Birlik Toplantısı
  • Arı Kursu

Videolar

  • 1
  • Geçti Dost Kervanı Türküsü
  • Petek basımı ve Paketleme (HAYBİR)
  • Arı Yetiştiriciliği Kursu 2 (HAYBİR)