Hatay İli Arı Yetiştiricileri Birliği

Mali Genel Kurul Gündemi

Duyurular

Mali Genel Kurul Gündemi

   HATAY İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
MALİ GENEL KURUL İLANI
 
               Hatay İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin, Mali Genel  Kurul Toplantısı 20.04.2019 tarihinde Antakya Ziraat odası toplantı salonunda saat 10.00'da aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır.
              Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Mali Genel Kurul toplantısı 27.04.2019 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aynı yer, aynı saatte aynı gündemle yapılacaktır.
              Üyelerimize ilanen duyurulur.
 
Ali Baki Kaplangil                                                                                Mehmet Ekici
Başkan Yardımcısı                                                                                Yön.Krl.Bşk.
 
 
 
GÜNDEM
 
1-Açılış ve Yoklama
2-Divan heyetinin teşekkülü  ve İstiklal Marşının okunması
3-Gündemin okunması ve misafir konuşmaları
4-2017-2018 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve oylanması
5-2017-2018 yılları denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması  ve oylanması
6-2017-2018 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması ve oylanması
7-Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası
8-2019-2020  yıllarına ait tahmini bütçenin okunması ve oylanması
9-2019-2020 yıllarına ait Yönetim kurulu ve Denetim kurulu yolluklarının ve huzur haklarının belirlenmesi
10-2019-2020  yılları üye giriş aidatının belirlenmesi
11-2019-2020 yıllara ait üye yıllık aidatının  belirlenmesi
12-2019-2020 yıllarına ait hizmet bedelinin belirlenmesi
13-Üyelik vasfını yitiren ve borçlarını ödemeyen üyelerin (geçmiş borçları baki kalmak şartıyla)üyeliklerinin düşürülmesine.
14-Payas  Birlik  binası  çatısına güneş enerji paneli yaptırmak için Yönetim kuruluna yetki verilmesi.
15-Dilek ve temenniler
15-Kapanış
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

6. Olağan Genel Kurul İlanı

HATAY İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Hatay İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin 6.Genel Kurulu 10.07.2021 tarihinde Antakya Ziraat odası konferans salonunda saat 14.30.da , çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17.07.2021 tarihinde aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.Üyelerimize ilanen duyurulur
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Divan Heyetinin teşekkürü, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
3- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve oylanması
     a)2017-2018-2019-2020 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve oylanması
5-Denetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve oylanması
      a)2017-2018-2019-2020 yıllarına ait denetim kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve oylanması
6-Bilançolar ve kar-zarar cetvelinin görüşülmesi oylanması
     a)2017-2018-2019-2020 yıllarına ait bilançolar ve kar-zarar cetvellerinin görüşülmesi ve oylanması
7-2021-2022-2023-2024 yılları ait tahmin bütçenin görüşülmesi ve oylanması
8-Birliğe gelir temin edilmesi amacıyla
     a)2021-2022-2023-2024 yıllarına ait  üye giriş aidatının belirlenmesi
     b)2021-2020-2023-2024 üye yıllık aidatının belirlenmesi
     c)2021-2020-2023-2024 yıllarına ait kayıt hizmet bedelinin belirlenmesi
9-Ana sözleşmede belirtilen çerçeve doğrultusunda genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi ve oylanması
     a)Birlik ana sözleşmesinin 24.maddesinin e fıkrasında yer alan her türlü alım satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürün niteliğini, azami fiyatını satılacak yada kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatlarını belirlemek ve yapılacak iş ve işlemlerle ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi
     b)Birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda yapılacak her türlü projeleri hazırlamak , hazırlanacak olan projelere ortak olmak ve desteklemek
    c)İhtiyaç duyulması halinde potansiyel olan ilçelerimizde irtibat ve şubeler açılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
     d)Birlik üyelerinin yıllık aidatlarından, kayıt hizmet bedellerinden doğan borçlarının tahsil edildiği yıl bedelinden, tahsil edilme  yetkisinin birlik yönetim kuruluna verilmesi
    d)Hayvancılık desteklemelerinin bakanlık tarafından birlikler üzerinden verilmesi durumunda , birliğin   cari alacakları ve yıllık aidatlarının kayıt hizmet bedellerinin tahsil edildikten sonra kalan miktarın üyenin hesabına aktarılması
10-Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Merkez Delegelerine   yolluk yevmiye ve verilecek huzur haklarının belirlenmesi
11-Yönetim Kurulu ,Denetim kurulu ve Merkez Birliği delegelerinin seçimi
12-Dilek ve temenniler
13-Kapanış
 

DEVAMI

Güneş Enerji Paneli Dağıtımı

     27.03.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16:00 DA BİRLİĞİMİZ PAYAS ŞUBESİNDE 150 ADET GÜNEŞ ENERJİ PANELİ KURASI ÇEKİLECEKTİR. HATAY BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SN. LÜTFÜ SAVAŞ TA ÇEKİLİŞE KATILACAKTIR.TÜM ÜYELERİMİZİN KATILIMINI RİCA EDERİM.

MEHMET EKİCİ

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet EKİCİ
Hatay İli Arı Yetiştiricileri Birliği

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Hatay İl Tarım Müdürlüğü Personeli Ziyareti
  • 12 Birlik Toplantısı
  • Arı Kursu

Videolar

  • 1
  • Geçti Dost Kervanı Türküsü
  • Petek basımı ve Paketleme (HAYBİR)
  • Arı Yetiştiriciliği Kursu 2 (HAYBİR)